شنبه  27  دی  1399

BISON25OTIدرب اتوماتیک

230 Vac

INDUSTRIAL USE
• Three-phase operator for gates up
to 2500 kg with submerged

مطالعه بیشتر...

BISON45OTIدرب اتوماتیک

 

 

 

400 VAC

INDUSTRIAL USE
• Three-phase operator for gates up
to 4500 kg with submerged

مطالعه بیشتر...

BISON20OM درب اتوماتیک

230 Vac

INDUSTRIAL USE
•230 Vac geared motor for gates up to 2000
kg with oil bath gear

مطالعه بیشتر...

BISON30OTI درب اتوماتیک

400 VAC

INDUSTRIAL USE
• Three-phase operator for gates up
to 3000 kg with submerged

مطالعه بیشتر...

BULL20T.Sدرب اتوماتیک

400 VAC

INDUSTRIAL USE
• Self-ventilated operator
with external control unit

مطالعه بیشتر...

شرکت پاناتین پارس : تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6
تلفن: 88804646-021 (20 خط)