یکشنبه  28  دی  1399

KENدرب اتوماتیک

24 Vdc

RESIDENTIAL USE
• Self-locking electromechanical operators
for residential sectional garage doors

مطالعه بیشتر...

JIM.4ESAدرب اتوماتیک

24 Vdc

RESIDENTIAL USE
• 24 Vdc self-locking electromechanical operator
for residential sectional garage doors

مطالعه بیشتر...

JIM.3درب اتوماتیک

24 Vdc

RESIDENTIAL USE
• 24 Vdc self-locking electromechanical operator
for residential sectional garage doors

مطالعه بیشتر...

JIM.3ESAدرب اتوماتیک

24 Vdc

RESIDENTIAL USE
• 24 Vdc self-locking electromechanical operator
for residential sectional garage doors

مطالعه بیشتر...

ZED24 درب اتوماتیک

24 Vdc

RESIDENTIAL USE
• 24Vdc self-locking electromechanical
operator for counterweight overhead

مطالعه بیشتر...

مقالات دیگر...

  1. ZEDدرب اتوماتیک

شرکت پاناتین پارس : تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6
تلفن: 88804646-021 (20 خط)