یکشنبه  05  بهمن  1399

وسایل جانبی کنترل و فرمان

 

Automations For Sliding Gates Automation For Swing
Gates
Automations For
Garage And Industrial Doors
Road Barriers Car Park Saver Electronic Equipments Signals And Controls Warning And Signal Devices
درهای کشویی اتوماتیک درهای لولایی اتوماتیک  وسایل جانبی کنترل و فرمان راه بندهای اتوماتیک بازویی  جاپارک نگهدار اتوماتیک  وسایل جانبی کنترل و فرمان وسایل هشداردهنده 
             

electronic equipments signals and controls

 -Green Economy

ESA SYSTEM KSUN

 -230 Vac Control panels

   
BRAINY CELL.P HEADY LOGICA MATRIX  
         
KER  CORE        

 -230-400 Vac Control panels

 
THINK THINK.I THINK.P START START.I

-24 Vdc Control panels

BRAINY24 HEADY24 LOGICA24 DA.S04
 
-Receivers and transmitter

شرکت پاناتین پارس : تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6
تلفن: 88804646-021 (20 خط)