یکشنبه  05  بهمن  1399

commercial use

BULL15M.Sدرب اتوماتیک

230 Vac

COMMERCIAL USE
• 230 Vac single-phase operator
with built-in control panel

مطالعه بیشتر...

BULL1024ESAدرب اتوماتیک

24 Vdc

COMMERCIAL USE
• 24 Vdc geared motor for intensive use,
with built-in control unit,

مطالعه بیشتر...

BULL80M.Sدرب اتوماتیک

230 Vac

COMMERCIAL USE
• 230 Vac irreversible single-phase
electromechanical geared

مطالعه بیشتر...

BULL15Mدرب اتوماتیک

230 Vac

COMMERCIAL USE
• 230 Vac single-phase operator
with built-in control panel

مطالعه بیشتر...

BULL10M.Sدرب اتوماتیک

230 Vac

COMMERCIAL USE
• 230 Vac single-phase operator
with built-in control panel

مطالعه بیشتر...

BULL80Mدرب اتوماتیک

230 Vac

COMMERCIAL USE
• 230 Vac irreversible single-phase electromechanical
geared motor for condominial use,

مطالعه بیشتر...

BULL1024ESA.Sدرب اتوماتیک

24 Vdc

COMMERCIAL USE
• 24 Vdc geared motor for intensive use,
with built-in control unit,

مطالعه بیشتر...

BULL10Mدرب اتوماتیک

230 Vac

COMMERCIAL USE
• 230 Vac single-phase operator
with built-in control panel

مطالعه بیشتر...

شرکت پاناتین پارس : تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6
تلفن: 88804646-021 (20 خط)