دوشنبه  06  بهمن  1399

industrial use

VN45E24درب اتوماتیک

24 Vdc

INDUSTRIAL USE
• 24Vdc self-locking electromechanical
operator suitable for folding doors with max 2

مطالعه بیشتر...

VN.S40Vدرب اتوماتیک

230 Vac

INDUSTRIAL USE
• Version for sliding industrial
doors and folding doors with

مطالعه بیشتر...

VN.Mدرب اتوماتیک

230 Vac

INDUSTRIAL USE
• Self-locking electromechanical operator
equipped with chain unlock device

مطالعه بیشتر...

VN.45Eدرب اتوماتیک

230 Vac

INDUSTRIAL USE
• Self-locking electromechanical
operator suitable for folding doors

مطالعه بیشتر...

VN.MT40Vدرب اتوماتیک

400 VAC

INDUSTRIAL USE
• Irreversible electromechanical geared motor with
manual chain operation for large

مطالعه بیشتر...

VN.Sدرب اتوماتیک

230 Vac

INDUSTRIAL USE
• Self-locking electromechanical
operator with fast unlock device,

مطالعه بیشتر...

شرکت پاناتین پارس : تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6
تلفن: 88804646-021 (20 خط)