یکشنبه  05  بهمن  1399

وسایل جانبی-قطعات یدکی

وسایل جانبی

وسایل جانبی موجود

ردیف

برند

عنوان كالا

قابل استفاده در 

1

RIB

وسايل جانبي RIB - گيرنده تك كاناله  RX-433-A 

تمامی تابلو فرمان های RIB

2

RIB

وسايل جانبي RIB - فلاشر  24 ولت SPARK BLINKER   

تمامی سیستم های 24 ولت RIB

3

RIB

وسايل جانبي RIB - آنتن فلاشر 

تمامی سیستم های RIB

4

RIB

وسايل جانبي RIB - ريموت MOON4CH   چهار كاناله

تمامی سیستم های RIB

5

RIB

وسايل جانبي RIB - سوييچ اضطراري روكار   

تمامی سیستم های RIB

6

RIB

وسايل جانبي RIB - ريموت SUN  دو كاناله

تمامی سیستم های RIB

7

RIB

وسايل جانبي RIB - ريموت  moon دو كاناله

تمامی سیستم های RIB

8

RIB

وسايل جانبي RIB - پايه فلاشر 

تمامی سیستم های RIB

9

RIB

وسايل جانبي RIB - چشم الكترونيكي RIB - مدل PHOTO SLIM

تمامی سیستم های RIB

10

RIB

وسايل جانبي RIB - چشم لبه ايمني

تمامی سیستم های RIB

11

RIB

وسايل جانبي RIB - پروفيل پلاستيكي لبه ايمني راه بند RAPID

راهبند RAPID

12

RIB

وسايل جانبي RIB - پايه فوندانسيون راه بند RAPID

راهبند RAPID

13

RIB

وسايل جانبي RIB - بازوي 6 متري راه بند RAPID 

راهبند RAPID

14

RIB

وسايل جانبي RIB - فنر شماره 4 راه بند RAPID

راهبند RAPID

15

RIB

وسايل جانبي RIB - فنر شماره 4/5 راه بند     RIB-RAPID

راهبند RAPID

16

RIB

وسايل جانبي RIB - فنر شماره 5 راه بند RAPID

راهبند RAPID

17

RIB

وسايل جانبي RIB - فنر شماره 5/5 راه بند RAPID

راهبند RAPID

18

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA - چشم PUPILLA  PHOTOCELL

تمامی سیستم های BENINCA

19

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA - ريموت TO.GO2WV

تمامی سیستم های BENINCA

20

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA - ريموت cupido

تمامی سیستم های BENINCA

21

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA - ريموت IO

تمامی سیستم های BENINCA

22

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA -فلاشر LAMOI.LED   230V

تمامی سیستم های230 ولت BENINCA

23

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA - تابلو فرمان  BRAINY  

سری 220ولت-BILL و BOB

24

BENINCA

وسايل جانبي BENINCA - تابلو فرمان HEADY

سری 220ولت-BILL و BOB

25

DITEC

وسايل جانبي DITEC - پايه عقب جك obbi

OBBI

26

DITEC

وسايل جانبي DITEC - كاور آلومينيوميobbi 

OBBI

27

DITEC

وسايل جانبي DITEC -تابلو فرمان جك obbi با جعبه و ترانس

OBBI 24 V

28

DITEC

وسايل جانبي DITEC - فلاشر 24V

تمامی سیستم های  24 ولت DITEC

29

DITEC

وسايل جانبي DITEC - ريموت GOL4V  چهار كاناله

تمامی سیستم های DITEC

30

DITEC

وسايل جانبي DITEC - چشم حجمي

تمامی سیستم های REX و VALOR

31

DITEC

وسايل جانبي DITEC - چشم الكترونيكي مدل  XEL2  

تمامی سیستم های DITEC

32

DITEC

وسايل جانبي DITEC - سوييچ اضطراري

تمامی سیستم های DITEC

33

DITEC

وسايل جانبي DITEC - دو عدد چرخ REX و متصل كننده چرخ به تسمه 

درب شیشه ای REX

34

DITEC

وسايل جانبي DITEC - تسمه درب شيشه اي  REX 

درب شیشه ای REX

35

DITEC

وسايل جانبي DITEC - لاستيك لرزش گير كاور  REX  

درب شیشه ای REX

36

DITEC

وسايل جانبي DITEC - تسمه درب شيشه اي DRIVING BELT   

درب شیشه ای REX

37

DITEC

وسايل جانبي DITEC - رابط چرخ و فريم لت متحرك REX

درب شیشه ای REX

38

DITEC

وسايل جانبي DITEC - پليت زير كاور جلويي درب شيشه اي - REX

درب شیشه ای REX

39

DITEC

وسايل جانبي DITEC - باز نگهدارنده كاور 

درب شیشه ای VALOR

40

DITEC

وسايل جانبي DITEC - پايه باطري 7 آمپر براي VALOR  

درب شیشه ای VALOR

41

DITEC

وسايل جانبي DITEC - دو عدد چرخ و رابط چرخ با تسمه

درب شیشه ای VALOR

42

DITEC

وسايل جانبي DITEC - لاستيك لرزش گير هدايت كننده چرخ  VALOR 

درب شیشه ای VALOR

43

DITEC

وسايل جانبي DITEC - لاستيك درز گير زير كاور  valor 

درب شیشه ای VALOR

44

DITEC

وسايل جانبي DITEC - لاستيك لرزش گير كاور  VALOR

درب شیشه ای VALOR

45

DITEC

وسايل جانبي DITEC - رابط چرخ و فريم لت متحرك 

درب شیشه ای VALOR

46

DITEC

وسايل جانبي DITEC - پليت زير كاور جلويي درب شيشه اي  VALOR

درب شیشه ای VALOR

47

BFT

وسايل جانبي BFT - ريموت METTO4 12V  چهار كاناله 

تمامی سیستم های BFT

48

BFT

وسايل جانبي BFT - چشم الكترونيكي مدل  CELLUA130

تمامی سیستم های BFT

49

BFT

وسايل جانبي BFT - تابلو فرمانALCOR N 230V  به همراه گيرنده  

جک های هیدرولیک BFT

50

BFT

وسايل جانبي BFT -كيت برد شارژر PHOBOS BT

سری PHOBOS BT

 

قطعات یدکی

قـطـعـات یــدکــی

ردیف

برند

عنوان كالا

قابل استفاده در

1

RIB

قطعات يدكي RIB-سوكت برق جك  KING

سری KING

2

RIB

قطعات يدكي RIB - زبانه فلزي پايه عقب CCA1294 KING / PRINCE   RIB

 KING / PRINCE 

3

RIB

قطعات يدكي RIB - نگهدارنده سيم جك هيدروليك IDRO - RIB  

IDRO

4

RIB

قطعات يدكي RIB - پايه جلو و عقب جك idro 27/1b 

IDRO27

5

RIB

قطعات يدكي RIB - دسته خلاص كن ، سيم بكسل و ترمز الكتريكي  - JOLLY

JOLLY

6

RIB

قطعات يدكي RIB - چرخ دنده 40 پر مياني با سوراخ نيم دايره CPL1072 - JOLLY

JOLLY

7

RIB

قطعات يدكي RIB - ميكروسوييچ jolly22

JOLLY22

8

RIB

قطعات يدكي RIB - ميكروسوييچ JOLLY 22/22 S با پايه

JOLLY22/22 S

9

RIB

قطعات يدكي RIB - تاج موتور (نيم دايره)jolly22/22s cal1029

JOLLY22/22 S

10

RIB

قطعات يدكي RIB -چرخ دنده داخلي k500

K500

11

RIB

قطعات يدكي RIB - جك تكي king  (بدون پوسته رويي و اتصال دهنده جك به پابه عقب)

KING

12

RIB

قطعات يدكي RIB - اتصال دهنده جك KING با پايه عقب CME6082

KING

13

RIB

قطعات يدكي RIB - قاب چدني روي نگهدارنده بازوي president

PRESIDENT

14

RIB

قطعات يدكي RIB - پايه جلوي جك  PRINCE

PRINCE

15

RIB

قطعات يدكي RIB - برد تابلوفرمان T2 24V همراه با گيرنده

PRINCE

16

RIB

قطعات يدكي RIB - اتصال دهنده جك PRINCE  با پايه جلو بدون توپي - CCA1263

PRINCE

17

RIB

قطعات يدكي RIB - اتصال دهنده PRINCE  با پايه عقب

PRINCE

18

RIB

قطعات يدكي RIB - واشر برنزي جلويي ميله ماردون  PRINCE / KING

PRINCE/KING

19

RIB

قطعات يدكي RIB - پايه جلو و عقب جك prince  و  king

PRINCE/KING

20

RIB

قطعات يدكي RIB - برد فلاشر 230 ولت sch spark 230

تمامی سیستم های 230ولتRIB

21

RIB

قطعات يدكي RIB - برد فلاشر 24 ولت sch spark24v

تمامی سیستم های 24ولتRIB

22

RIB

قطعات يدكي RIB - قاب روي فلاشر با پايه زير قاب

تمامی سیستم های RIB

23

RIB

قطعات يدكي RIB - قاب  چشم مربعي cync20

تمامی سیستم های RIB

24

RIB

قطعات يدكي RIB - فنر راه بند PRESIDENT  براي بازوي 3 متر و 4 متر 

راهبند PRESIDENT

25

RIB

قطعات يدكي RIB - پليت مربعي راه بند PRESIDENT

راهبند PRESIDENT

26

RIB

قطعات يدكي RIB - برد شارژر راه بند PRESIDENT

راهبند PRESIDENT

27

RIB

قطعات يدكي RIB - برد تابلوفرمان راه بند PARK 24 - PRESIDENT

راهبند PRESIDENT

28

RIB

قطعات يدكي RIB - برد تابلو فرمانPARK 230  جهت راه بند RAPID

راهبند RAPID

29

RIB

قطعات يدكي RIB - كاور جك كشويي سري K- 800-1400-2200 

سری K-800-1400-2200

30

RIB

قطعات يدكي RIB - پايه جلوي جك KING

سری KING

31

RIB

قطعات يدكي RIB - برد تابلو فرمان T2   230V  همراه باگيرنده

سری لولایی 230ولت

32

RIB

قطعات يدكي RIB - خازن 10  ميكروفاراد (براي موتورهاي الكترومكانيك RIB)

موتورهاي الكترومكانيك RIB

33

RIB

قطعات يدكي RIB - خازن 20  ميكروفاراد (براي موتورهاي كركره RIB)

موتورهاي كركره RIB

34

RIB

قطعات يدكي RIB - خازن 12.5 ميكروفاراد  (براي موتورهاي هيدروليك RIB)

موتورهاي هيدروليك RIB

35

DITEC

قطعات يدكي DITEC- موتور داخل جك obbi

OBBI

36

DITEC

قطعات يدكي DITEC -خلاص كن 6OBBIS به همراه دو عددكليد براي OBBI

OBBI

37

DITEC

قطعات يدكي DITEC -ترانس تابلو فرمان OBBI

OBBI

38

DITEC

قطعات يدكي DITEC - شفت داخل جك OBBI   

OBBI

39

DITEC

قطعات يدكي DITEC - چرخ دنده داخلي OBBI

OBBI

40

DITEC

قطعات يدكي DITEC - جك تكي OBBI با كاور آلومينيومي

OBBI

41

DITEC

قطعات يدكي DITEC - پايه جلوي جك obbi

OBBI

42

DITEC

قطعات يدكي DITEC - برد تابلوفرمان obbi

OBBI

43

DITEC

قطعات يدكي DITEC - چشم مابين درب شيشه اي

REX/VALOR

44

DITEC

قطعات يدكي DITEC - جعبه خالي

تابلو فرمان OBBI

45

DITEC

قطعات يدكي DITEC - تابلوفرمان درب شيشه اي VALOR 

درب شیشه ای VALOR

46

DITEC

قطعات يدكي DITEC - انكودر درب شيشه اي مدل VALOR

درب شیشه ای VALOR

47

DITEC

قطعات يدكي DITEC - متصل كننده چرخ به تسمه REX

راهبند REX

48

BFT

قطعات يدكي BFT - واشر نمدي ته جك lux

سری LUX

49

BFT

قطعات يدكي BFT -  موتور داخل جك PHOBOS BT

 PHOBOS BT

50

BFT

قطعات يدكي BFT - فنر راه بند  MOOVI

راهبند MOOVI

51

BFT

قطعات يدكي BFT - خلاص كن چدني phobos

سری PHOBOS

52

BFT

قطعات يدكي BFT - برد تابلو فرمان  ALPHA 

سیستم های تک موتوره

شرکت پاناتین پارس : تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6
تلفن: 88804646-021 (20 خط)