قابل استفاده در مکان­ هایی که امکان حفاری وجود ندارد.

این راهبند از طریق صفحه پلیت ­های مشخص شده بعنوان پایه فونداسیون به زمین متصل می­­ گردد

استفاده بعنوان راهبند موقت برای امنیت رزمایش ها و گردهمایی ­های مهم بدلیل امکان جابجایی آسان

ارتفاع مانع متحرک از 40 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر در مدل ­های سبک و سنگین

امکان استفاده از ورق با ضخامت های مختلف در مدل­ های سبک و سنگین