دارای تیغه های مقاوم با ارتفاع 20 تا 50 سانتی­متر

ضخامت تیغه ها از 10 تا 30 میلیمتر قابل طراحی و تولید می ­باشد

طرح­ های مختلف و متنوعی برای تیغه ها قابل انتخاب است

نوع اجرای فونداسیون این نوع راهبند طبق شرایط پروژه مشخص می شود.