راهبند آکاردئونی یا راهبند کشویی دستی، برای مسدود کردن مکان یا مسیر مشخص و هدایت عابرین یا خودرو به سمت مسیری تعیین شده می باشد و برای مکان هایی می باشد که امکان استفاده از راهبندهای بازویی اتوماتیک را ندارند.

این نوع راهبند می تواند به صورت آکاردئونی بسته شود و نیز به دلیل امکان اتصال چند راهبند به یکدیگر قابلیت پوشش دهنه های بزرگ را دارا می باشد.

این راهبند در انواع استیل، آلومینیومی و فلزی با پوشش رنگ کوره ای قابل عرضه است و همچنین سبک و قابل حمل بوده و به دلیل عدم وجود موتورهای الکترومکانیکی، محدودیت های سیستم های الکتریکی را ندارد و این امر باعث صرفه جویی در هزینه نیز می گردد.

کاربردها:

- جداسازی فضاهای داخلی در انبارها و مکان های تولیدی

- جلوگیری از عبور و مرور در فضایی مشخص

- هدایت خودروها به سمتی مشخص برای جلوگیری از تداخل حرکتی

- محدود کردن موقت جهت تعمیرات و یا در مواقع اضطراری

- کنترل ترافیک در کاربردهای شهری جهت موارد پلیسی یا امنیتی

- ایجاد محدودیت و هدایت تردد برای عملیات عمرانی در سطح شهر یا جاده