مدل های مختلف درب های شیشه ای اتوماتیک در انواع شیشه ای لولایی، کشویی، تلسکوپی، صنعتی و گرد که از نظر زیبایی و سرعت عملکرد، میزان جلوگیری از اتلاف انرژی و ایجاد حداکثر ورودی مفید، قابل انتخاب هستند.

ایجاد محیط ایزوله در بیمارستان ها، مکان های تولید و شیمیایی از کاربردهای قابل توجه این درب ها می باشد.