با یک یا دو لت متحرک در مدل های با فریم و بدون فریم با سرعت بالا و سیستم کاهش سرعت در انتهای مسیر با حرکت نرم و سریع ارائه می شوند.