درب های سریع صنعتی با سرعت حرکت بسیار بالا جهت ورودی سالن ها ی تولید، انبارهای صنعتی، دارویی، شیمیایی و غذایی بکار می روند.

از کاربردهای این سیستم ایزوله کردن محیط، جلوگیری از اتلاف انرژی و ورود گرد و عبار می باشد.

درهای سریع صنعتی در 2 مدل رول شونده Roll up و تاشونده Fold up، باتوجه به نوع کاربری و میزان مقاومت در برابر باد ارائه می شوند.

پنل ها از جنس پلی استر رنگی و PVC شفاف در رنگ های متنوع سفارش گذاری می شوند.

    

ایمنی:

1- چشم الکترونیکی خطی و حجمی که با حسگر نوری، در زمان وجود مانع، حرکت معکوس انجام می دهد

2- استفاده از لبه ایمنی برای حرکت معکوس موتور در برخوردهای احتمالی با وسیله نقلیه یا نفر

3- استفاده از یراق آلات ویژه ای که درصورت برخوردهای احتمالی، درب از ریل کناری جدا می شود و امکان اتصال مجدد درب و ریل به راحتی از طریق نوارهای مغناطیسی و یا زیپ مانند صورت می گیرد و مانع از آسیب به پنل می شود