- مناسب برای ورودی های عریض

- دارای پروفایل های جداکننده پنل

- مقاوم در برابر باد با قابلیت تعریف میزان مقاومت

- امکان ارائه پرده کاملا شفاف برای مشاهده و نورگیری داخل مجموعه

- امکان ارائه پنل ها در رنگ های متنوع

- استفاده از پنل های PCV شفاف و رنگی در کنار هم