- مناسب برای ایزوله کردن و جداسازی محیط

- ایجاد اتاق ایزوله در تولیدی ها و انبارهای دارویی و شیمیایی با استفاده از دو درب روبروی هم

- امکان ارائه درب کاملا شفاف برای مشاهده و نورگیری داخل مجموعه

- امکان ارائه در رنگ های متنوع

- حرکت سریع و روان